لوگو کام سرویس

نمایندگی تعمیر تلویزیون های سامسونگ الجی سونی کرج و البرز

قوانین ضمانت تعمیر

کام سرویس نمایندگی تعمیر تلویزیون سامسونگ در کرج و البرز ضمانت تعمیر را جهت تایید کیفیت قطعات و خدمات تعمیری تلویزیون را به مشتریان خود اراِئه میدهد.

کیفیت قطعات استفاده شده و تعمیر انجام شده توسط تعمیرکار در افزایش طول عمر تلویزیون اهمیت کامل دارد لذا با اشاره به این دو موضوع باز هم ضمانت تعمیر میتواند حقوق مشتری را تامین نماید

قوانین ضمانت تعمیر

  • بازگشت ایراد تعمیر شده در کمتر از 6 ماه 
  • عدم دستکاری افراد غیر از تعمیرکار کام سرویس
  • تعمیراتی که به واسطه نوسان برق مجددا  دچار خرابی نشده باشند
ضمانت تعمیر تلویزیون در کرج

درخواست شما با موفقیت ثبت شد!

به زودی همکاران ما جهت پیگیری مشکل با

شما تماس خواهند گرفت .