لوگو کام سرویس

تعمیر فوری تلویزیون در کرج در محل (منزل)

قوانین ضمانت تعمیر

قوانین ضمانت تعمیر

کام سرویس مرکز تعمیر تلویزیون در کرج و البرز ضمانت تعمیر را جهت تایید کیفیت قطعات و خدمات تعمیری تلویزیون را به مشتریان خود اراِئه میدهد.

کیفیت قطعات استفاده شده و تعمیر انجام شده توسط تعمیرکار در افزایش طول عمر تلویزیون اهمیت کامل دارد لذا با اشاره به این دو موضوع باز هم ضمانت تعمیر میتواند حقوق مشتری را تامین نماید

قوانین ضمانت تعمیر

  • بازگشت ایراد در کمتر از 6 ماه برای تعمیرات با تعویض برد و بک لایت شامل تعویض بک لایت – برد مین – برد پاور – برد تیکان
  • بازگشت ایراد برای تعمیر و تعویض قطعات در کمتر از 3 ماه برای تعمیر برد پاور – برد اصلی
  • عدم دستکاری افراد غیر از تعمیرکار کام سرویس
  • تعمیراتی که به واسطه نوسان برق و آب رفتگی و ضربه و عوامل خارجی مجددا  دچار خرابی نشده باشند

ضمانت تعمیر تلویزیون در کرج

درخواست شما با موفقیت ثبت شد!

به زودی همکاران ما جهت پیگیری مشکل با

شما تماس خواهند گرفت .

مشاوره با تعمیرکار تلویزیون